\
תחרות
להלן הזוכים בתחרות:


במקום הראשון:
ספריית קמליון
עיצוב: אמנון יפה
במקום השני:
כורסה G4
אמריקן קומפורט
במקום השלישי:
פותחים שולחן
עיצוב: ארז מולאי
במקום השלישי:
75% control
עיצוב: דפי רייס דורון
בחירת הקהל:
Small Talk
עיצוב: סתיו בלנק