\
אודותינו
\
תכנית עבודה לשנת 2015
שירותים

הנהלת האיגוד ערכה סיעור מוחות עם חברי איגוד המייצגים את תחומי הפעילות השונים, ובו הוצפו הציפיות העיקריות שלהם מהאיגוד – תרומה לשיפור הרווחיות, תרומה לשיפור הקיימות לאורך שנים ויצירת שקט תעשייתי עם מינימום הפרעות חיצוניות. על פי ציפיות אלה גובש חזון האיגוד ונכתבה טיוטת תוכנית עבודה זו. יובהר כי חלק מהנושאים הנם נושאים לטיפול ארוך טווח וחלקם נמצאים בטיפול מתמשך.

חזון האיגוד:

  • לתמוך בהעלאת כושר התחרותיות של תעשיית הריהוט הישראלית ולשפר את תדמיתה בעיני הציבור.
  • לשמור על האינטרסים של האיגוד בכלל ושל חברי האיגוד בפרט בפני הגופים המוסדיים והארגונים היציגים הנמצאים אתם במגע
    ומשפיעים על תוצאותיהם העסקיות.
  • לשתף פעולה עם התאחדות התעשיינים על מנת לחזק את מעמד התעשייה הישראלית בכלל ואת ענף הריהוט בפרט.

מהחזון נגזרו היעדים והפעולות כמפורט להלן

היעד: מיתוג ריהוט ישראלי כאיכותי, מעוצב מודרני וטכנולוגי
בפועל: תערוכת ריהוטים, שפה אחידה בפרסום יח"צ ומיתוג, אתר אינטרנט חדש, פרויקט תעשייה מאמצת עיצוב ותחרות עיצוב התאמה וחדשנות, איתור מקורות למענקים..
קרא עוד
היעד: קידום האינטרסים
של ענף הריהוט בישראל
קידום האינטרסים של הענף ושל חברי האיגוד אל מול רשויות הממשלה וגופים שונים, מכון התקנים, סימון מוצרים ברשות הפלשתינאית כמיוצרים בישראל..
קרא עוד